Saturday, May 1, 2010

Hình ảnh 30-4-2010 và Khối 8406 Victoria

Đồng hương bái tổ
Chào quốc kỳ Úc-Việt
Đồng hương trong hội trường nghe diễn thuyết
Chủ tịch cộng đồng Vic và Chủ tịch  liên bang bái tổ
Đồng hương Vic thắp nến cầu nguyện cho quê hương VNAnh em khối 8406Vic
Từ trái sang phải: Phùng Mai Liên Vũ Cảnh Lâm, Phương Duy và Quang DuyThắp nến cho quê hương
Chủ tịch cộng đồng Victoria Nguyễn Văn Bon diễn thuyết
Ngâm thơ bài: “Tấn Bi Kịch của màn thay đổi chủ” - Chị Ca Dao

Trường An & Khánh Vân hợp ca bài Đáp lời sông núi
Trường An & Khánh Vân Đọc bài thơ tiếng Anh “The Black April”
Anh em khối 8406Victoria
Từ trái sang phải: Quang Duy, Cảnh Lâm, Hải, Liên Vũ, Phương Duy, Phùng Mai, Lê Đình Anh


Anh em khối 8406Victoria dưới chân bàn thờ quốc tổ
Từ trái sang phải: Phương Duy, anh Hải, Phùng Mai, Liên Vũ Cảnh Lâm, N Quang Duy Lê Đình Anh


 
Nguyễn Quang Duy nói chuyện 35 năm đối kháng
Liên Vũ  đọc diễn văn ra mắt cùng cộng đồng khối 8406Vic
30 phút giải lao, đồng hương đang dùng bữa cháo gà, chè, nước ngọt. VNTV phỏng vấn 3 thành viên khối 8406 Vicoria, từ bên trái: Phương Duy, Liên Vũ, Phùng Mai, Viễn Trình VNTV

VNTV phỏng vấn 3 thành viên 8406 Victoria, từ trái sang phải: Phương Duy, Liên Vũ, Phùng Mai và phóng viên VNTV